Diákszervezet

pkedA Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezete PKED a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem PKE hallgatóinak államtól és politikai pártoktól független érdekképviseleti szervezete. Szervezetünk 1995 novemberében alakult mint a Sulyok István Református Főiskola Diákszervezete SIRFDSZ. 1999-ben, amikor létrejött a Partiumi Keresztény Egyetem, melynek részévé vált a SIRF is, a Diákszervezet felvette a PKED nevet.

A PKED alaptevékenysége a PKE hallgatóinak érdekképviselete az egyetem Szenátusában, a Rektori Tanácsban, a Kari Tanácsokban, szakmai, kulturális és sporttevékenységek szervezése, ösztöndíjak és támogatási ügyek intézése, valamint a belföldi, anyaországi és nemzetközi fórumokon való érdekképviselet.

A PKED legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés jóváhagyja az új Diáktanács (DT) tagjait. A DT a szervezet koordináló szerve, melynek tagjai az Elnökség (elnök, alelnökök, diákképviselők, egyetemi lelkész) és a szakosztályvezetők.

Szakosztályok, csoportok, klubok, foglalkozási körök

Kulturális szakosztály, sportszakosztály, sajtószakosztály, tanügyi csoport, belügyi csoport, külügyi csoport, filmklub, közgáz klub, vitakör, színjátszó kör, táncház stb. Hagyományossá vált programjaink: Gólyanap, Gólyabál, Mikulás-est, Karácsonyi ünnepség, Gólyatábor, Műhelytábor (utánpótlás), Tollforgató, Egy kalap alatt, Kerály napok, Diáknapok, Vizsgamaraton, Szociális Munkás napok, Filozófus nap, valamint különböző szakmai-, kulturális-, illetve sportrendezvények.

pked diaknapok

A PKED kapcsolatai és képviselete

A PKED nem tagja egyetlen romániai magyar ifjúsági szervezeteket tömörítő szervezetnek sem.

Kapcsolataink vannak különböző diákszervezetekkel (KMDSZ, JMDSZ, MMDSZ, BMDSZ, a csíkszeredai, valamint marosvásárhelyi Sapientia - EMTE Hallgatói Önkormányzataival stb.), ezenkívül baráti kapcsolatot ápolunk a TMD-vel, valamint kapcsolatunk van több ifjúsági szervezettel (Hét Vár Ifjúsági Mozgalom, ErGo Egyesület, ODFIE).

pked1

Nemzetközi szinten kapcsolatban állunk a felvidéki, révkomáromi, HÖK-kel, a Juhász Gyula Ifjúsági Körrel (Jugyik), a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségével (KMDFKSZ), a Vajdasági Ifjúsági Tanáccsal (VIT), a Vajdasági Ifjúsági Fórummal (VIFÓ), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégiummal (VMFK), a magyarországi Rákóczi Szövetséggel.

Mindezeken kívül baráti viszonyban állunk a Vajdasági Magyar Diákszövetséggel (VaMaDisz), a felvidéki Diákhálózattal (DH), valamint a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK), melynek a 2002-es évtől pártoló tagja vagyunk.


Elérhetőségeink: