Kutatás

Tudományos kutatás a PKE-n

A tudományos kutatás állandó és szerves alkotó részét képezi a Partiumi Keresztény Egyetem tevékenységének, amelyben az oktatók irányításával hallgatóink is részt vállalnak.

Egyetemünkön számos kiemelkedő kutatói tapasztalattal és tudományos hírnévvel rendelkező oktató fejti ki tevékenységét, akik kimagasló eredményeket mutatnak fel saját kutatási területükön.

Ezt tükrözik a tekintélyes, hazai és külföldi kiadóknál évenként rendszeresen megjelenő publikációk, valamint a nemzetközi konferenciákon bemutatott értekezések magas száma.

Tevékenységi körünk

A Partiumi Keresztény Egyetemen számos, tanszékek keretében tevékenykedő, vagy éppenséggel interdiszciplináris jellegű, több tanszék együttműködésén alapuló kutatócsoport szerveződött, amelyek rendszeresen valósítanak meg kutatási projekteket.

E kutatói munkaközösségek nem egy esetben nemzetközi partnerségen alapuló pályázatok keretében nyerték el olyan tekintélyes finanszírozó szervezetek támogatását, mint például:

  • a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete,
  • a Magyar Tudományos Akadémia keretén belül működő Arany János Közalapítvány,
  • a Kárpátok Eurorégió Fejlesztési Alapja,
  • a budapesti székhelyű Közép-Európai Egyetem (CEU),
  • a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute).

Meggyőződésünk, hogy kiemelkedő figyelmet kell fordítani a fiatal oktatók bevonására a kutatói tevékenységbe egyetemünkön, ennek ereményességét bizonyítja a hazai és külföldi doktori képzésekben résztvevő oktatóink magas száma.

Eddig elért sikereink

Hallgatóink kutatómunkájának sikerét igazolja a PKE-n évente megrendezett Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott magas színvonalú dolgozatok jelentős száma, valamint az a tény, hogy számos hallgatónk kiemelkedő díjazást ért el a más – hazai és magyarországi – felsőoktatási intézmények által szervezett tudományos redezvényeken is.

Oktatóink és hallgatóink kutatói tevékenységére ösztönzőleg hatnak az intézményünk által több alkalommal is megszervezett nemzetközi tudományos konferenciák, valamint az a publikációs lehetőség, amelyet az egyetemünk szervezeti keretében működő Partium Kiadó, és tudományos folyóiratunk, a már negyedik éve megjelenő Partiumi Egyetemi Szemle biztosít.