Kutatási projektek

2018

 

Georgina Szilagyi (Csoporttag), Joscha Seul (Kutatásvezető), Religious behavior of Romanian migrants living in the state of Baden-Wurtemberg, Germany / A Baden-Württemberg tartományban élő román migránsok vallási magatartása / Comportamentul religios al migranților români care trăiesc în statul Baden-Wurtemberg, Germania, DAAD, 2018/02–2018/05, 6000 RON

 

Vigh Enikő-Zita (Csoporttag), Fertő Imre (Kutatásvezető), Impacts of agricultural policy on the regional adjustment in agriculture: A Hungarian-Slovenian comparison / Az agrárpolitika hatása a mezőgazdasági regionális alkalmazkodására: Egy magyar-szlovén összehasonlítás / -, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, 2018/12–2021/12, 430 000 RON

 

Szabó Árpád (Kutatásvezető), The Happy Planet Index for Seclerland / Mennyire boldog a székely (Happy Planet Index Székelyföldön) / Happy Planet Index pentru Secuime, Az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók Szövetsége, 2018/01–2018/03, 2000 RON

 

Bánffi-Benedek Andrea-Krisztina (Kutatásvezető), Interdisziplinäre und intermediale Aspekte von Phänomenen des Transfers und Kodewechsels, ihre Einsatzmöglichkeiten im Rahmen der germanistischen Bachelorausbildung / Nyelvi transzferjelenségek, kódváltás és intermedialitás − interdiszciplináris alapkutatás és alkalmazás  a német szakos bölcsészképzés keretében / Fenomene legate de transferul lingvistic, schimbării codului și de intermedialitate – cercetări interdisciplinare de bază și modalități de utilizare în cadrul domeniului filologic, subdomeniul limbă şi literatură germană, Sapientia KPI, 2018/08–2018/08, 9000 RON

 

Maior Enikő (Kutatásvezető), Between worlds Mina Loy's Multifaceted and Conflicting Identities / Világok között Mina Loy Sokoldalú és Konfliktusos Identitása / Între lumi, identitatea conflictuală a lui Mina Loy, Amerikai Kormány, Fulbright program, 2018/02–2018/06, 45 000 RON

 

2017

 

Pásztor Rita (Csoporttag), Bernáth Krisztina (Kutatásvezető), Analysis of Child Welfare Indicators in Bihor County / A gyermekjóléti mutatók elemzése Bihar megyében / Analiza indicatorilor bunăstării copiilor din Județul Bihor, Direcția Social Comunitare Bihor, 2017/09–2017/12, 5000 RON

 

Szász Erzsébet (Kutatásvezető), Value Added Tax Gap Estimation In Romania / A hozzáadott értékadó hiány vizsgálata Romániában / Analiza diferenţei de Taxă pe Valoarea Adăugată în România, Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 13 000 RON

 

Onucsan Miklos (Kutatásvezető), The ceiling from beneath the artist's studio, after a flooding in the studio with 5 cube meters of hot water / A muvesz muterme alatti mennyezet 5 kobmeter forro vizzel torteno beaztatas utan / Tavanul de sub atelierul artistului dupa o inundatie in atelier cu 5 metri cubi de apa calda, Art Encounters Alapitvany, 2017/09–2017/11, 3636 RON

 

Debrenti Edith (Kutatásvezető), The impact of the exchange rate volatility upon the tourism from Central and Eastern European countries / A valutaárfolyam volatilitás hatása a közép-kelet-európai országok turizmusára / Impactul volatilității cursului de schimb valutar asupra turismului din țările din Europa Centrală și de Est, Institutul Programelor de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (Kutatási Programok Intézete), 2017/03–2018/08, 7000 RON

 

Horváth Gizela (Kutatásvezető), The social turn in arts and the autonomy of arts / A “társadalmi fordulat” a művészetben és a művészet autonómiájának kérdése. / Turnura socială în arte și autonomia artelor, MTA, 2017/09–2018/03, 3700 RON

 

Bökös Borbála (Kutatásvezető), English and American Travelers in 19th Century Hungary and Transylvania: the Analysis of John Paget’s, Archibald Andrew Paton’s, John Arthur Patterson’s, and Charles Loring Brace’s Travelogues / Angol és amerikai utazók a 19. századi Magyarországon és Erdélyben: John Paget, Archibald Andrew Paton, John Arthur Patterson, és Charles Loring Brace útleírásainak elemzése / Calatori englezi si americani în Ungaria si Transilvania în secolul 19: analiza jurnalelor de calatorie ale lui John Paget, Archibald Andrew Paton, John Arthur Patterson si Charles Loring Brace, Kutatási Programok Intézete, Sapientia, 2017/03–2018/08, 8000 RON

 

Onucsan Miklos (Kutatásvezető), To the Persitence of Memory / Az emlekezes allandosagaert / Pentru persistenta memoriei, Institutul Cultural Roman, 2017/05–2017/06, 1380 RON

 

Belényi Emese-Hajnalka (Kutatásvezető), Identity as a resource of educational inclusion in a complex minority situation. Comparative research in Hungarian Deaf communities of Transylvania and Partium / Az identitás mint az oktatási-nevelési inklúzió erőforrása egy  sajátosan összetett kisebbségi helyzetben. Összehasonlító kutatás  erdélyi/partiumi magyar siket közösségekben / Identitatea ca resursă a incluziunii educaționale într-o situație minoritară complexă. Cercetare comparativă în comunități maghiare de surzi din Transilvania și Partium, Magyar Tudományos Akadémia, 2017/07–2018/06, 5250 RON

 

Székedi Levente (Kutatásvezető), Developing a Graduate Career Tracking Sysytem at the Christian Partium University. Founding research / Hallgatói pályakövetési rendszer kidolgozása  a Partiumi Keresztény Egyetemen. Megalapozó kutatás / Dezvoltarea unui sistem de monitorizare al absolvenților Universității Creștine Partium. Studiu de fundamentare, Sapientia Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 14 000 RON

 

Gál Katalin (Csoporttag), Székedi Levente (Kutatásvezető), Elaboration of the alumni system at Partium Christian University. Fundamental research. / Hallgatói pályakövetési rendszer kidolgozása a Partiumi Keresztény Egyetemen. Megalapozó kutatás. / Elaborarea sistemului alumni la Universitatea Crestina Partium. Cercetare fundamentala., Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 14 000 RON

 

Belényi Emese-Hajnalka (Csoporttag), Albert-Lőrincz Csanád (Kutatásvezető), Utilization of university training within the social profession / Képzéshasznosulás a segítő szakmában / Valorificarea studiilor universitare în domeniul  social, Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 14 000 RON

 

Flóra Gábor (Csoporttag), Albert-Lőrincz Csanád (Kutatásvezető), Utilisation of university training within the social profession / Képzéshasznosulás a segítő szakmában / Valorificarea studiilor universitare în domeniul social, Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 14 000 RON

 

Magyari Sára (Csoporttag), Tódor Erika Mária (Kutatásvezető), Bilingual and multilingual linguistic terminology / Két- és többnyelvűség nyelvészeti terminológiája / Terminolocie lingvistică bi- și multilingvă, Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 17 000 RON

 

Boszák Gizella (Csoporttag), Bánffi-Benedek Andrea (Kutatásvezető), --- / Nyelvi transzferjelenségek és a kódváltás interdiszciplináris és intermediális vetületei, azok alkalmazása a német szakos bölcsészképzésben / Fenomene legate de transferul lingvistic, schimbării codului și de intermedialitate – cercetări interdisciplinare de bază și modalități de utilizare în cadrul domeniului filologic, subdomeniul limbă şi literatură germană, KPI, 2017/03–2018/08, 9000 RON

 

Nagy Ágota (Csoporttag), Bánffi-Benedek Andrea (Kutatásvezető), Linguistic transfer, code switching and intermediality - an interdisciplinary research within the framework of Germanic Studies / Nyelvi transzferjelenségek, kódváltás és intermedialitás −  interdiszciplináris alapkutatás és alkalmazás  a német szakos bölcsészképzés keretében / Fenomene legate de transferul lingvistic, schimbării codului și de intermedialitate – cercetări interdisciplinare de bază și modalități de utilizare în cadrul domeniului filologic, subdomeniul limbă şi literatură germană, Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 9000 RON

 

Nagy Ágota (Kutatásvezető), Sprachkontakt und sprachliche Variation in der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930er Jahre / Nyelvkontaktus és nyelvi variáció az 1930-as évekbeli németnyelvű csernovici zsidó sajtóban / Sprachkontakt und sprachliche Variation in der Czernowitzer deutsch-jüdischen Presse der 1930er Jahre, Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS) der Universität Regensburg, 2017/04–2017/04, 9000 RON

 

Varga Péter (Csoporttag), Elte Btk (Kutatásvezető), Creating Innovativ Learning Materials in German Literature / Tananyagfejlesztési utak a német nyelvű irodalmakban. A személyes lehetőségek fejlesztésének esélyei. Információéhség és tudás / Creating Innovativ Learning Materials in German Literature, EFOP 5.2.5, 2017/01–2018/12, 150 000 000 RON

 

Magyari Sára (Kutatásvezető), Timisoara, a multicultural metropolis - myth and reality / Temesvár, a multikulturális nagyváros – mítosz és valóság / Timișoara, orașul multicultural - mit sau realitate, MTA Domus szülőföldi pályázat, 2017/09–2018/03, 12 000 RON

 

Magyari Sára (Kutatásvezető), Semiotics of urban cemeteries / Városi temetők szemiotikája / Semiotica cimitirelor orășene, Kutatási Programok Intézete, 2017/03–2018/08, 10 100 RON

 

2016

 

Szilágyi Ferenc (Kutatásvezető), First map of Partium / A Partium első térképe / Prima harta a regiunii Partium, Földművelésügyi minisztérium, 2016/01–2016/12, 26 000 RON

 

Balogh Brigitta (Kutatásvezető), Procedural vs. Substantive Values in Contemporary Practical Philosophy: is it Possible a Third Way? / Eljáráselvű/procedurális vs. tartalmi/szubsztantív értékek a kortárs gyakorlati filozófiában: lehetséges-e harmadik út? / Valori procedurale vs. substantive în filosofia practică contemporană: este posibilă o a treia cale?, MTA - Domus Hungarica Scientiarum et Artium, 2016/10–2017/03, 4200 RON

 

Nagy Ágota (Kutatásvezető), Fuzzy Cultures in intercultural trainings / Fuzzy cultures interkulturális tréningekben / Fuzzy Cultures in intercultural trainings, Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD, 2016/07–2016/08, 18 000 RON

 

Balogh Brigitta (Kutatásvezető), Network Knowledge and Plural Rationality / Hálózatos tudás és plurális racionalitás / Știința cu structură de rețea și raționalitatea plurală, MTA - Domus Hungarica Scientiarum et Artium, 2016/10–2017/03, 9900 RON

 

Popescu Dan Horațiu (Kutatásvezető), "Images of Romania in British Travelogues of the 1930s" / Images of Romania in British Travelogues of the 1930s / "Imagini ale României în jurnalele de călătorie din anii 1930 ale unor autori britanici", ESSE (European Society for the Study of English/Societatea Europeană de Studii Anglistice), 2016/08–2016/08, 6750 RON

 

Székedi Levente (Kutatásvezető), Cultural Consumption and the Cultural Consumption within the Actual and Potential Visitors of the Hungarian-language Szigliget Theatre of Oradea / Kultúrafogyasztás és kultúrafogyasztási profil Nagyváradon a Szigligeti Színház jelenlegi és potenciális fogyasztói körében / Consum cultural și profilul de consum cultural în Oradea, în cadrul consumatorilor actuali și potențiali ai Teatrului "Szigligeti Színház", Szigligeti Színház, Nagyvárad, 2016/10–2016/12, 8000 RON

 

Pásztor Rita (Csoporttag), Byrong Adams (Kutatásvezető), Inclusive Identity across Cultures / Kultúrákon átívelő identitás / Identitatea inclusive în culturi, Tilburg University, 2016/01–2016/01, 0 RON

 

Balázs Géza (Kutatásvezető), Mentortanári együttműködési kutatási program / Mentortanári együttműködési kutatási program / Mentortanári együttműködési kutatási program, Oktatási Hivatal/Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, 2016/11–2018/03, 0 RON

 

János Szabolcs (Kutatásvezető), Német-magyar kulturális transzferfolyamatok a Habsburg Monarchia sajtójában / Német-magyaNémet-magyar kulturális transzferfolyamatok a Habsburg Monarchia sajtójábanr kulturális transzferfolyamatok a Habsburg  Monarchia sajtójában / Német-magyar kulturális transzferfolyamatok a Habsburg Monarchia sajtójában, MTA Domus Hungarica, 2016/01–2017/01, 20 300 RON

 

Szilágyi Ferenc (Kutatásvezető), s / Romakutatás a magyar-román határvidéken / s, EMMI, 2016/01–2016/07, 130 500 RON

 

Szilágyi Ferenc (Kutatásvezető), s / Szórványtelepülések vizsgálata a Partiumban / s, Földművelésügyi Minisztérium, 2016/01–2017/01, 65 000 RON

 

2015

 

Pásztor Rita (Csoporttag), Bernáth Krisztina (Kutatásvezető), Integrated program to facilitate the transition from school to active life for PCU students / A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE hallgatói számára / Program integrat de facilitare a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii UCP, POSDRU, 2015/07–2015/12, 20 000 RON

 

Belényi Emese (Csoporttag), Horváth Gizella (Kutatásvezető), Facilitating the Labor Market Integration of Partium Christian University Graduates / A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE hallgatói számára / Facilitarea integrării în muncă a absolvenților Universității Creștine Partium, Európai Unió, 2015/01–2016/01, nem nyilvános RON

 

Nagy Ágota (Csoporttag), Bánffi-Benedek Andrea (Kutatásvezető), Fields and Methods Concerning the Development of Intercultural Communicative Competence of German Philology Students / Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének területei és módszerei  a német szakos bölcsészképzésben / Metode şi domenii privind dezvoltarea competenţei comunicative interculturale în cadrul domeniului filologic, subdomeniul limbă şi literatură germană, Sapientia Alapítvány, Kutatási Programok Intézete, 2015/03–2016/08, 18 000 RON

 

Bánffi-Benedek Andrea (Kutatásvezető), Fields and Methods Concerning the Development of Intercultural Communicative Competence of German Philology Students / Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének területei és módszerei  a német szakos bölcsészképzésben / Az interkulturális kommunikatív kompetencia fejlesztésének területei és módszerei  a német szakos bölcsészképzésben, Sapientia KPI, 2015/03–2016/08, 20 000 RON

 

Boszák Gizella (Csoporttag), Bánffi-Benedek Andrea (Kutatásvezető), Methods and fields of development from intercultural ability from students of germanistics / Az interkultúrális kommunikativ kompetencia módszereinek és területeinek fejlesztése a német szakos képzésben / Metodele si domeniile de dezvoltare a competitiei intercultural in cadrul studentilor germanisti, KPI, 2015/03–2016/08, 2000 RON

 

Magyari Sára (Kutatásvezető), False analogie in Hungarian and Romanien Languages / Hamis barátok a magyar és a román nyelvben / Prieteni falși în limbile maghiară și română, KPI, 2015/01–2016/01, 8100 RON

 

Debrenti Edith (Csoporttag), Bernáth Krisztina (Kutatásvezető), Integrated Program to facilitate the transition from school to active life for Partium Christian University' s students- Practimuss ID 156647 / Integrált program az iskolából az aktív életre való átmenet megkönnyítésére a PKE hallgatók számára -Practimuss ID 156647 / Program integrat de facilitare a tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru studenţii UCP – Practimuss ID 156647, Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, 2015/07–2015/12, 1 699 581 RON

 

Székedi Levente (Csoporttag), Bernáth Krisztina (Kutatásvezető), Integrated program facilitating the transition from education to employment  of Partium Christian University graduates (PRACTIMUSS) POSDRU/189/2.1/G/156647) / Practimuss (A munka világában való érvényesülés elősegítése a PKE hallgatói számára, POSDRU/189/2.1/G/156647) / Practimuss – Program integrat de facilitare a tranziției de la școală la viața activă pentru studenții UCP (POSDRU/189/2.1/G/156647), EU, POSDRU, 2015/01–2015/01, 1 699 581 RON

 

Szilágyi Ferenc (Kutatásvezető), s / Reintegrációs folyamatok és a formálódó Partium-régió - Nemzet- és geopolitika a magyar-román határtérségben / s, Pageo Alapítvány, 2015/01–2016/01, 182 000 RON

 

Balázs Géza  (Csoporttag), Szívós Ágota (Kutatásvezető), Tananyagfejlesztés (nyelvtan, szövegtan) / Tananyagfejlesztés (nyelvtan, szövegtan) / Tananyagfejlesztés (nyelvtan, szövegtan), Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Támop 3.1.2-B-2013-0001, 2015/04–2015/08, 16 400 RON

 

János Szabolcs (Csoporttag), Varga Péter (Kutatásvezető), Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása / Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása / Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása, Kutatási Programok Intézete, 2015/01–2016/01, 16 000 RON

 

Varga Péter (Kutatásvezető), Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása. / Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása. / Xenológiai tanulmányok – a kelet-közép európai irodalmak idegen-képének kutatása., KPI, 2015/01–2016/01, 16 000 RON

 

2014

 

Kiss János (Csoporttag), Bodnár Éva (Kutatásvezető), Examination of the teaching profession / A tanári hivatás vizsgálata / Examinarea profesiei de profesor, TÁMOP 4.1.2/B. pályázat Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2014/05–2016/07, 35 000 RON

 

Kóródi László-János (Csoporttag), Flórián Gyula (Kutatásvezető), Analysis of the competitiveness factors of industrial parks in Transylvania / Az erdélyi ipari parkok versenyképességi tényezőinek vizsgálata / Analiza factorilor de competitivitate a parcurilor industriale din Transilvania, Kutatási Programok Intézete, 2014/01–2014/10, 4900 RON

 

János Szabolcs (Kutatásvezető), Az erdélyi német irodalom topográfiája / Az erdélyi német irodalom topográfiája / Az erdélyi német irodalom topográfiája, MTA Domus Hungarica, 2014/01–2014/01, 4500 RON

 

Balázs Géza  (Csoporttag), Belegi József (Kutatásvezető), Határozatszerkesztés (nyelvi elemzés, javaslatok) / Határozatszerkesztés (nyelvi elemzés, javaslatok) / Határozatszerkesztés (nyelvi elemzés, javaslatok), Kúria Büntető Kollégium Joggyakorlat Elemző Csoport, 2014/05–2016/06, 0 RON

 

Rumäniendeutsche, DAAD, 2014/11–2015/01, 25 000 RON

 

János Szabolcs (Kutatásvezető), Színház és kultúrtranszfer a 18–19. században: az erdélyi német nyelvű színjátszás példája, MTA Domus Hungarica, 2014/01–2015/01, 4500 RON

 

Topográfiai modellek a kelet-közép-európai mikrorégiók irodalmaiban, KPI, 2014/01–2014/01, 4000 RON

 

Topográfiai modellek a kelet-közép-európai mikrorégiók irodalmaiban, KPI, 2014/01–2014/01, 4000 RON