Kutatóintézetek

Partiumi Területi Kutatások Intézete

Partiumi Területi Kutatások Intézete

A PKE Alapítók Tanácsától 2015. márciusában kapott megbízás értelmében a Partiumi Keresztény Egyetem keretében, megalakult a Partiumi Területi Kutatások Intézeténe. Az új kutatási egység létrehozásának célja, a Partium területét érintő regionális kutatások tudatos felvállalása, szervezése, a meglévő interdiszciplináris kutatási kapacitás egy rendszerbe való összefogása.

Honlap: ptki.partium.ro

Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete

Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete

Gondoskodik a vallástanári utánpótlás ellátásáról, teológiai konferenciákat, kiállításokat és szimpóziumokat rendez, témákat jelöl ki és vendégelőadókat javasol lelkészértekezletek számára.

Filozófiai Kutatóintézet

Filozófiai Kutatóintézet

A 2008 és 2013 közötti időszakban négy kutatócsoportunk működik: a Szubjektum- és tudatfilozófiai kutatócsoport, „A modernitás önértelmezése és annak kortárs következményei” kutatócsoport, „Ellenzékiség Közép-Kelet-Európában” kutatócsoport, „Interkulturalitás és interetnicitás” kutatócsoport.

Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN)

Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely (VAN)

Műhelyünk 2006-ban alakult meg a PKE Képzőművészeti Tanszék keretén belül, abból a felismerésből adódóan, hogy szükséges megteremteni egy platformot a vizuális alkotás és nevelés problematizálására és kutatására.