Pályázatok

 

Pályázat

 

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására

 

2024

 

A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való részvétel támogatására.

 

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények, művészeti alkotások rangos nemzetközi fórumokon való bemutatása, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a szakmai kapcsolatainak bővítése. 

 

Pályázni lehet a 2024. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, rangos nemzetközi konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való személyes vagy online részvételre.

 A támogatás részvételi díjra, illetve a pályázó utazási és szállásköltségére fordítható. Más költségek nem kerülnek elszámolásra.

 A maximálisan megpályázható összeg személyes részvétel esetén 4 000 lej, online részvétel esetén 1 500 lej.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

 

A pályázók köre

 Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

 A támogatás feltételei

 ·      a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson személyesen vagy online formában előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;

·      a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon, publikációban) első intézményi affiliációként tüntesse fel az egyeteme nevét;

 ·      határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót, az intézeti elszámolási szabályzatnak megfelelően.

 

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2024_Konf vagy a KPI-2024_Muv űrlapok kitöltésével lehet, amelynek tartalmaznia kell az előadás/művészeti alkotás rövid leírását magyar nyelven, valamint a felhívás/rendezvény elektronikus elérhetőségét (URL-cím). Amennyiben ez utóbbi még nem érhető el, szükséges mellékelni a felhívás teljes szövegét.

 A pályázathoz kötelező módon csatolni kell egy rövid (1-2 oldalas) összefoglalót a pályázó tudományos teljesítményéről az elmúlt két évre vonatkozóan (2022–2023).

 A pályázathoz egyéb mellékletek is csatolhatók, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából relevánsnak tart (meghívó, kivonat elfogadásának igazolása stb.).

 A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe, illetve aktualizálják ezeket!

 A pályázatot elektronikus úton (.doc, .docx vagy .pdf formátumban) kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre elküldeni.

 

Az elbírálás kritériumai:

      –         a pályázó tudományos/művészeti teljesítménye az elmúlt 2 évben (2022–2023);

–         a konferencia/művészeti rendezvény jelentősége, nemzetközi rangja, besorolása;

–         a bemutatott téma jelentősége, eredetisége és újszerűsége az adott szakterület szempontjából;

–     a konferencián/művészeti rendezvényen való részvétel várható hatása a pályázó szakmai előmenetelére;

–         az előadás publikáció formájában való megjelentetése, a befogadó folyóirat/kiadó hazai/nemzetközi rangja, besorolása.

 

Pályázási időszak:

2024. január 19.–február 15., du. 16.00 óra

 

 A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

 A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

 A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

 A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

 A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját vagy a művészeti rendezvény kiadványát (elektronikusan), amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként, feltüntetve az egyetemet, mint első intézményi affiliációt.

                                                                                                                                        

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni, következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

 Az elszámolási útmutató letölthető a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról.

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, a 0364-401454, illetve a 0722–527135 telefonszámokon kérhetők.

 

 Kolozsvár, 2024. január 16-án


 

Pályázat

 

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására

 

2023

A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények, művészeti alkotások rangos nemzetközi fórumokon való bemutatása, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a szakmai kapcsolatainak bővítése. 

Pályázni lehet a 2023. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, rangos nemzetközi konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való személyes vagy online részvételre.

Nem lehet pályázni olyan tudományos vagy művészeti rendezvényekre, amelyek a 2022–2023-as Egyetemi Kutatási Program keretében finanszírozott KPI-grantok költségvetésébe betervezhetők.

A támogatás részvételi díjra, illetve a pályázó utazási és szállásköltségére fordítható. Más költségek nem kerülnek elszámolásra.

A maximálisan megpályázható összeg személyes részvétel esetén 3000 lej, online részvétel esetén 1200 lej.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

 

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson személyesen vagy online formában előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;
 • a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon, publikációban) első intézményi affiliációként tüntesse fel az egyeteme nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót, az intézeti elszámolási szabályzatnak megfelelően.

 

A pályázás módja

Pályázni a KPI 2023 KONF űrlap KPI 2023 MŰV űrlap kitöltésével lehet, amelynek tartalmaznia kell az előadás/művészeti alkotás rövid leírását magyar nyelven, valamint a felhívás/rendezvény elektronikus elérhetőségét (URL-cím). Amennyiben ez utóbbi még nem érhető el, szükséges mellékelni a felhívás teljes szövegét.

A pályázathoz kötelező módon csatolni kell egy rövid (1-2 oldalas) összefoglalót a pályázó tudományos teljesítményéről az elmúlt két évre vonatkozóan (2021–2022). Egyéb mellékletek is csatolhatók, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából relevánsnak tart (meghívó, kivonat elfogadásának igazolása stb.).

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe, illetve aktualizálják ezeket!

A pályázatot elektronikus úton (.doc, .docx vagy .pdf formátumban) kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre elküldeni.

 

Az elbírálás kritériumai:

 • a pályázó tudományos/művészeti teljesítménye az elmúlt 2 évben (2021–2022);
 • a konferencia/művészeti rendezvény jelentősége, nemzetközi rangja, besorolása;
 • a bemutatott téma jelentősége, eredetisége és újszerűsége az adott szakterület szempontjából;
 • a konferencia/művészeti rendezvény várható hatása a pályázó szakmai előmenetelére;
 • az előadás publikáció formájában való megjelentetése, a folyóirat/kiadó hazai/nemzetközi rangja, besorolása.

 

Pályázási időszak:

2023. január 9.– február 15., du. 16.00 óra

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

 

A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére. A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját vagy a művészeti rendezvény kiadványát (elektronikusan), amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

                                                                                                                                           

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni, következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

 

Az elszámolási útmutató letölthető a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, a 0364-401454, illetve a 0722–527135 telefonszámokon kérhetők.

Kolozsvár, 2023. január 7-én

 


Pályázat

 

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására

 

2022/I.

 

A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények, művészeti alkotások rangos nemzetközi fórumokon való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint szakmai kapcsolatainak bővítése. 

Pályázni lehet a 2022. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, rangos nemzetközi konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való személyes vagy online részvételre.

Nem lehet pályázni olyan tudományos vagy művészeti rendezvényekre, amelyek a 2022–2023-as Egyetemi Kutatási Program keretében finanszírozott KPI-grantok költségvetésébe betervezhetők.

A támogatás részvételi díjra, illetve a pályázó utazási és szállásköltségére fordítható. Más vagy ezt meghaladó költségek nem kerülnek elszámolásra.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

 

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson személyesen vagy online formában előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;
 • a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon) első affiliációként az egyetem nevét tüntesse fel;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

 

A pályázás módja

Pályázni Konf KPI-2022.  vagy a Műv KPI-2022. űrlapok kitöltésével lehet.

 

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe, illetve aktualizálják ezeket!

 

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából fontosnak tart (meghívó, kivonat elfogadásának igazolása stb.).

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton (.doc, .docx vagy .pdf formátumban) kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre elküldve.

 

 

Pályázási időszak: 2021. december 20.–2022. február 10.

 

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

 

A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

 

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

 

A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére. A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját vagy a művészeti rendezvény kiadványát (elektronikusan), amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

                                                                                                                                           

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni, következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

 

Az elszámolási útmutató letölthető a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, a 0364-401454, illetve a 0722–527135 telefonszámokon kérhetők.

 

 

Kolozsvár, 2021. december 10-én


Pályázat

RANGOS NEMZETKÖZI (D1, Q1, Q2-es) SZAKMAI FOLYÓIRATBAN KÖZÖLT CIKKEK PUBLIKÁLÁSI KÖLTSÉGEINEK A TÉRÍTÉSÉRE

 

2022/I.

 

A pályázatcélja a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem keretében dolgozó főállású oktatók külföldi publikációs tevékenységének a támogatása, a kiemelkedő tudományos eredmények láthatóságának a javítása, valamint az intézmények nemzetközi elismertségének a növelése.

 

A pályázók köre

 

Pályázatot a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, tudományos fokozattal rendelkező oktatói nyújthatnak be.

Pályázni kizárólag publikálásra már elfogadott cikk/tanulmány megjelentetési költségeire lehet.

Nem lehet pályázni olyan publikációval, amelynek megjelentetési költségei más – saját vagy egyéb pályázati – forrásból már kifizetésre kerültek (utólagos elszámolás).

Nem lehet pályázni olyan cikk megjelentetésére, amely az Egyetemi Kutatási Program keretében finanszírozott kutatási költségek terhére kifizethető (a KPI grantok költségvetésébe betervezhető).

Jelen kiírásra egy személy legfeljebb két pályázatot nyújthat be.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó cikkét/tanulmányát befogadta valamelyik rangos nemzetközi folyóirat/szerkesztőség/kiadó;
 • a publikáció megjelentetése Open Access (OA) rendszerben történik;
 • a publikációs díj kifizetése a pályázati időszak után 30 napon belül lebonyolítható (a cikk elfogadásra került, a számla kiállítása az egyetem nevére igényelhető);
 • a pályázó a publikációban kötelező módon feltünteti az egyetem nevét, és amennyiben több intézménynél van alkalmazásban, a Sapientia EMTE/Partiumi Keresztény Egyetem az első intézményi affiliációként szerepel a publikálási költségtérítésre benyújtott cikkben;
 • a pályázó az elszámolás lebonyolításához a költségekről kiállított eredeti számlát eljuttatja az Intézethez;
 • a pályázó, amennyiben szükséges, hajlandó önrészt is vállalni a költségek kiegészítésére;
 • a pályázó a megjelenés után a cikk/tanulmány másolatát eljuttatja az Intézethez, megjelölve a közölt cikk/tanulmány URL elérhetőségét.

 

A pályázás módja

Pályázni az űrlapkitöltésével lehet.

 

Az űrlaphoz mellékelni kell:

 • a pályázónak a KPIOR online nyilvántartási rendszerből kigenerált publikációs listáját és legfontosabb tudományos eredményeit 3 évre visszamenőleg (2019-2021);
 • a cikk/tanulmány .pdf változatát;
 • igazolást a cikk/tanulmány elfogadásáról;
 • a szerkesztőség/kiadó által kiállított hiteles dokumentumot a publikálási díj pontos összegéről.

 

A pályázathoz lehet más mellékletet is csatolni, amit a pályázó az elbírálás szempontjából relevánsnak tart.

A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell az Intézethez beküldeni.

 

Pályázási határidő: 2022. december 20.–január 20.

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

Elfogadás esetén az Intézet szerződést köt a pályázóval, amelyben rögzíti a támogatás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

 

A finanszírozás módja

A költségek kifizetésének feltétele az eredeti számla, a szerkesztőség/kiadó igazolásának, valamint a szerző aláírt nyilatkozatának az eljuttatása az Intézethez, amelyben kijelenti, hogy a cikk/tanulmány megjelentetési költségei nem kerültek más forrásból elszámolásra.

 

További információk kérhetők a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es vagy a 0722-527135-ös telefonszámon, munkanapokon 8–16 óra között.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyetemi Kutatási Program

2022/2023

 

A PROGRAM CÉLJA

Az Egyetemi Kutatási Program (EKP) célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat – Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) – keretében zajló magas színvonalú kutatási tevékenység támogatása, valamint kiemelkedő tudományos eredményeket felmutatni tudó egyetemi kutatóközpontok kialakítása és fejlesztése.

 

A pályázatfeltételei

Pályázatot kizárólag az egyetemek szenátusa részéről belső akkreditációval rendelkező kutatóközpontok nyújthatnak be.

Az kutatóközpontok által benyújtott projektek összértéke 5,000 vagy 10,000 euró lehet.

Mindkét egyetem részéről a következő tudományterületi kategóriákban lehet pályázni: természet-, agrár- és mérnöki

tudományok, bölcsészet-, társadalom-, jog- és közgazdaságtudományok és művészetek.

Pályázatot lehet benyújtani a 2022. május 1. és 2023. október 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő projektekre.

Pályázni csak magas tudományos igényű kutatási tervvel lehet.

Nem lehet pályázni olyan kutatási tervvel, amely részben vagy egészében egyezik a kutatóknak más felsőoktatási és/vagy kutatással foglalkozó intézményben zajló projektje(i)vel.

Pályázni csak csoportosan lehet. A kutatócsoport kutatásvezetőből és tagokból áll. A csoportot a kutatásvezető képviseli, aki felelősséggel tartozik a csoport tagjainak tevékenységéért.

A kutatócsoportban a pályázatot benyújtó kutatóközpontok tagjai, az EMTE-vel vagy a PKE-vel aktív munkaviszonyban álló (főállású, társult és óraadó) egyetemi oktatók (professzor, docens, adjunktus, tanársegéd) vehetnek részt. A kutatócsoport tagjai lehetnek az EMTE és a PKE BA, MA és PhD hallgatói, indokolt esetben pedig az egyetemi adminisztrációban dolgozó alkalmazottak is, ez utóbbiak, amennyiben az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkeznek, be vannak iratkozva a doktorátusra, és hallgatói jogviszonyukat igazolni tudják.

A kutatócsoportban részt vehetnek más hazai vagy külföldi egyetemeken/intézetekben tevékenykedő kutatók is. Kutatói ösztöndíjban az EMTE és a PKE hallgatói részesülhetnek.

A kutatócsoport létszáma nem korlátozott, ezt a kutatásvezető a projekt szükségleteinek függvényében állapítja meg. Egyetlen feltétel, hogy a külső munkatársak száma ne haladja meg a belső munkatársak (EMTE/PKE oktatók, hallgatók) számát az adott kutatócsoporton belül.

Kutatásvezető csak az EMTE vagy a PKE főállású, doktori fokozattal rendelkező, aktív munkaviszonyban álló oktatója lehet. A kutatócsoport irányítója és tagjai személy szerint vállalnak jogi és anyagi felelősséget a kutatási célok megvalósításáért.

Egy oktató egyidejűleg legtöbb két EKP kutatásban vehet részt, egyikben lehet kutatásvezető, a másikban pedig csoporttag.

Az egyetemek vezetői (rektorok, rektorhelyettesek, dékánok, tanszékvezetők) lehetnek projektvezetők, illetve tagként is részt vehetnek kutatócsoportokban.

A Tudományos Tanács belső tagjai csak csoporttagként vehetnek részt a pályázatokban (nem lehetnek kutatásvezetők). Amennyiben valamely TT tag részt vesz egy kutatócsoportban, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, következésképpen a vonatkozó döntésekben semmilyen formában nem vehet részt.

A kutatócsoportból a kutatásvezető kizárhatja azt a személyt, akinek munkája nem jelent érdemi hozzájárulást a projekt sikeres megvalósításához. Ha ilyen eset felmerül, a kutatásvezető köteles írásban kérni a kizárást a Tudományos Tanácstól, illetve azt részletesen megindokolni.

Az Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatban foglaltak hitelességét ellenőrizze, és a támogatás folyósításának ideje alatt a kutatócsoport tagjainak helyzetéről, valamint a kutatási tevékenység állásáról tájékozódjék. Szándékos megtévesztés esetén az Intézet a támogatás folyósítását leállítja. Ilyen esetekben a felelősség a kutatásvezetőt terheli, aki a következő kiírásnál újabb támogatásért nem folyamodhat.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA

A pályázás kizárólag a KPI honlapján elérhető KPIOR on-line rendszeren keresztül történik.

https://kpi.sapientia.ro/ 

Más formában benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat, publikációikat és egyéb tudományos tevékenységüket a KPIOR online nyilvántartási rendszerben.

A pályázatokhoz elektronikus formában kötelező módon csatolni kell a következő dokumentumokat:

 • a részletes kutatási tervet, amely tartalmazza a kutatás teljes (18 hónapos) időszakára a tervezett részletes költségvetést 8/10 hónapos (2022. május 1. – december 31; 2023. január 1.– október 31.) bontásban;
 • a kutatóközpont középtávú kutatási tervét, amely bizonyítja, hogy a megpályázott kutatási téma az adott kutatóközpont középtávú kiépítési/fejlesztési stratégiájába illeszkedik;
 • a kutatóközpont belső önfelmérési jelentését az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2018–2020) a hozzá tartozó mellékletekkel. Ezt az egyetemek szenátusa részéről elfogadott kritériumrendszer alapján kell összeállítani. (Letölthető az egyetemek honlapjáról is Kritériumrendszer kutatóközpontok – EMTE; Kritériumrendszer kutatóközpontok – PKE);
 • a kutatásvezetőnek az elmúlt 3 évre (2018–2020) vonatkozó, kiemelkedő tudományos eredményeit összefoglaló dokumentumot (jegyzett publikációk, nagyobb összegű elnyert kutatási projektek, nemzetközi konferenciák, rangos szakmai elismerések stb.).

A kutatásvezető a költségvetést az online rendszerben a teljes, 18 hónapra kiterjedő időszakra lejben készíti el.

A kutatócsoportoknak megítélt összeg kutatási költségek formájában kerül folyósításra.  Kutatói ösztöndíjakban csak a hallgatók részesülhetnek.

A betervezett ösztöndíjak összege nem haladhatja meg a megítélt keret 15%-át. Az ösztöndíjakat a kutatásvezető egy keretösszegben határozza meg. A kiutalandó ösztöndíj-összegeket a kutatásvezető az elvégezett munka függvényében állapítja meg. Előlegként az ösztöndíjak 50%-a utalható ki, a fennmaradó 50% kiutalására csak a kutatási zárójelentés elfogadása után kerülhet sor.

A kutatásvezető felelősséget vállal az igényelt kutatási költségek felhasználására, a kutatási tervben felvázolt éves (2022-es, ill. 2023-as) ütemezés szerint.

 

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2021. október 12 – november 5., 16.00 óra

A pályázatok elbírálása

A pályázatok elbírálása a pályázóknak az adott témakörhöz kapcsolódó előzetes tudományos eredményeiből, valamint a kutatási terv értékeléséből tevődik össze.

Minden pályázatot két külső szakértő bírál el. Nem lehet bíráló az EMTE-vel vagy a PKE-vel munkaviszonyban álló oktató vagy kutató, sem a Tudományos Tanács tagja.

A felkért szakértők meghatározott szempontrendszer szerint készítik el a pályázatok értékelését.

 

Az elbírálás és pontozás:

I.) A tagok értékelése

 1. a pályázatvezető és a tagok szűkebb kutatási szakterülete összhangban van-e a kutatási témával (szakmai kompetencia);
 2. a publikációs tevékenység alapján a kutatók alkalmasak-e a javasolt kutatási program megvalósítására.

 

Ha a bírálók a pályázatvezetőt nem találják alkalmasnak a kutatási projekt megvalósítására, ez a csoportot kizárja a támogatottak köréből. Ez esetben mindkét bíráló elutasító véleménye szükséges.  Ha csak az egyik bíráló tartja alkalmasnak a kutatásvezetőt a projekt kivitelezésére, a másik nem, az Intézet köteles harmadik bírálót felkérni.

A pályázatvezető alkalmasságának egyik kritériuma az adott szakterület tudományos életében való aktív részvétel a pályázat benyújtásához viszonyított 3 évre visszamenőleg. Ezt a pályázathoz csatolt összefoglaló szakmai önéletrajzzal is szükséges igazolni. 

 

II.) A munkaterv értékelése

 1. a kutatási téma és tudományos megközelítésének eredetisége (max. 20 pont);
 2. a téma tudományos jelentősége, háttere és előzményei (összesen 40 pont):
  • a kutatási témában mások által elért eredmények bemutatásának színvonala (max. 20 pont);
  • a csoporttagok előzetes kutatási eredményei a témakörben (max. 20 pont).
 3. a kutatási terv kidolgozottsága (összesen max. 45 pont):
  • a kutatás célkitűzéseinek konkrét, pontos megfogalmazása (max. 20 pont);
  • a kutatás javasolt módszertana megfelelő-e a kutatási célok eléréséhez (max. 20 pont),
  • az eredmények alkalmazhatósága (max. 5 pont).
 4.  a kutatatási ütemterv értékelése (max. 20 pont):
  • a tervezett határidők betarthatóak-e, a tervezett munka elvégezhető-e a támogatási időszakban?
 5. a költségvetés értékelése (max. 15 pont):
  • a tervezett költségek indokoltak-e a kutatás lebonyolítása szempontjából? (max. 10 pont);
  • a költségvetés ütemterve tartható-e? (max. 5 pont).

Az elérhető maximális pontszám 140 pont.

Amennyiben egyazon projektre vonatkozó két bírálat között 25 vagy annál nagyobb pontkülönbség van, az Intézet köteles egy harmadik bírálót is felkérni újabb véleményezésre. Ez utóbbi esetben a harmadik bírálat, valamint az ahhoz a közelebb álló bírálat pontszámainak átlaga adja a pályázat végső pontszámát.

100 pont alatti pályázatok nem részesülnek támogatásban.

 

A pályázati eredmények KÖZZÉTÉTELE

A pályázatok támogatásáról a Tudományos Tanács dönt. A döntésről az Intézet valamennyi pályázót értesít. Az Intézet a pályázóknak a szakértői véleményeket elküldi, a szakértők kilétét azonban nem hozza nyilvánosságra.

A kutatócsoportokkal az Intézet és az egyetemek szerződést kötnek, amelyekben a támogatók rögzítik a finanszírozás összegét, időtartamát és feltételeit, illetve a felek jogait és kötelezettségeit.

 

A pénzügyi elszamolásés a tartalmi beszámoló

A kutatási költségek utólagos térítéssel vagy a szállítónak történő közvetlen átutalással kerülnek kifizetésre az EKP elszámolási szabályzata szerint (ez letölthető az egyetemek, valamint Intézet honlapjáról).

Az EKP keretében finanszírozott kutatási projektek szigorú elszámolási kötelezettséggel járnak.

Ennek tartalmaznia kell: 1.) a pontos pénzügyi elszámolást; 2.) a tartalmi beszámolókat; 3.) a kutatási zárójelentést; 4.) az adott kutatáshoz tartozó publikációk, szakcikkek, tanulmányok elektronikus másolatát. Mindezeket határidőre a KPIOR online rendszerbe kell feltölteni.

 1. A csoportvezetőnek az egyes kutatási költségek kifizetési kérelméhez az elszámolási útmutató és a kutatási szerződés előírásai szerint köteles a megfelelő igazoló dokumentációs anyagot mellékelni, valamint a pályázati időszak lejártakor egy összesítő kimutatást benyújtani. A pénzügyi elszámolás határidejéről az Intézet írásban értesíti a kutatásvezetőket.

Az elszámolási szabályzatnak megfelelően kutatási költségként fel lehet használni:

 • leltári tárgyak vásárlására (műszerek, kísérleti, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök);
 • kutatásspecifikus fogyóanyagra (kísérleti fogyóanyagok, vegyszerek, pontosan meghatározott, kísérletek során használt fogyóanyagok);
 • terepmunkák és tanulmányi utak költségeinek fedezésére: utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi tanulmányút esetén napidíj, szállás kifizetésére;
 • nemzetközileg jegyzett konferencián való részvételre, idegen nyelvű előadással vagy poszterrel, (kivételt képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv- és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, amelyek esetében az előadás nyelve lehet magyar vagy román) konferencia részvételi díj kifizetésére, utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi napidíj, valamint a szállás díjának térítésére;
 • publikációs díjra, cikkek közlési költségeire nemzetközileg rangos szakfolyóiratokban;
 • könyvvásárlásra, folyóirat-előfizetésre (elektronikus is);
 • irodai fogyóanyagokra: papír és toner;
 • dokumentációs szolgáltatatásra (a kutatási költségtervben pontosan meghatározott szolgáltatás);
 • fénymásolás díjára (csak indokolt esetben, pl. kiadványok másolása pontos kimutatással, más helyszíni könyvtárakból).

 

Leltári tárgyak, műszerek, valamint szakkönyvek beszerzési költségei nem számolhatók el a kutatási futamidő utolsó harmadában (a kutatás lezárása előtt 6 hónappal).

A kutatásspecifikus fogyóanyagok esetében a beszerzés határideje a kutatás lezárása előtti 3 hónap.

A kutatás teljes futamideje alatt két alkalommal van lehetőség költségek átcsoportosítására. Ezt abban az esetben kell kérvényezni a KPI Vezetőtanácsától, amikor a kutatási költségtervben egy adott költségtípusra jóváhagyott összegek egy részét a kutatócsoport más költségtípusra szeretné felhasználni, és ez az összeg meghaladja az eredetileg betervezett költségtétel 20%-át.

Az átcsoportosítási kérést a kutatócsoport vezetője a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról letölthető átcsoportosítási formanyomtatványon nyújtja be részletes indoklással. Az átcsoportosítás indokoltságáért a kutatásvezető vállal felelősséget. A kérést a KPI Vezetőtanácsa hagyja jóvá, ellenjegyzi a KPI Vezetőtanács elnöke vagy a kutatási osztályvezető. Költségátcsoportosítási kérés nem nyújtható be a kutatási futamidő utolsó két hónapjában (a kutatás lezárása előtt 2 hónappal).

 

Nem számolhatók el kutatási költségként:

 • bér jellegű kiadások (csak nagyon indokolt esetben, a költségvetés benyújtásával egy időben írásban letett kérés alapján);
 • olyan kutatásspecifikus szolgáltatások, amelyek az egyetemi keretekben megoldhatók (kérdőívezés, különféle terepmunkák, amelyeket az egyetem diákjai – szakmai gyakorlatként – el tudnak végezni, továbbá különféle kísérletek, mérések stb., melyek az egyetemi felszereltséggel kivitelezhetők).

 

2. A kutatásvezető rövid tartalmi beszámolót köteles benyújtani az Intézetnek, amelyben felvázolja az elvégzett munkát a kutatócsoport tagjaira lebontva, valamint a kutatás főbb következtetéseit. A kutatási beszámoló terjedelme 2–3 oldal. Ezt a kutatási futamidő felénél is be kell nyújtani, az Intézet által rögzített határidőre.

 

3. A kutatási zárójelentést magyar nyelven, 10–15 ezer leütés terjedelemben a futamidő végén, az Intézet által megadott határidőre kell benyújtani. Amennyiben az adott tudományterületeken az eredmények közlése többnyire angol nyelven történik, és a már elkészített angol nyelvű publikáció a kutatási jelentés része, a jelentés angol nyelven is leadható, azonban kötelező ehhez legalább egy 3 oldalas magyar nyelvű összefoglalót is mellékelni. Halasztást előre nem látott kényszerítő körülmény (vis maior) esetben, a határidő lejárta előtt egy hónappal lehet kérvényezni a Tudományos Tanácsnál.  A kutatási jelentés utolsó részében fel kell sorolni a kutatás eredményeiből megjelent szakcikkek, tanulmányok pontos bibliográfiai adatait, a még meg nem jelent, publikálásra előkészített cikkek esetében pedig fel kell tüntetni: milyen folyóiratban, tanulmánykötetben szándékoznak ezt/ezeket megjelentetni, illetve, hogy a cikk megjelenése milyen fázisban van. A kutatásvezetőnek ugyanakkor nyilatkoznia kell, hogy a megjelölt cikkeket, tanulmányokat nem használták, és nem használják más kutatási projektek elszámolásához.

 

4. A kutatás eredményeiből kötelező legalább két, az MTMT rendszer szerint kialakított SCImago besorolású D1, Q1, Q2, Q3, Q4 tudományos folyóiratban vagy az adott szakterületen releváns BDI (nemzetközi adatbázisban) jegyzett folyóiratban való szakcikk publikálása, amelyeket az oktatói előlépéseket szabályozó kormányrendelet is elismer.[1] Ugyanakkor elvárás legalább egy nemzetközileg rangos konferencián való részvétel idegen nyelvű (angol, német, francia, olasz stb.) előadással. Ez alól kivételt képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, mely esetekben az előadás lehet magyar vagy román nyelvű. Az egyetemi folyóiratokban közölt cikk kiválthat egy (BDI) nemzetközi adatbázisban jegyzett folyóiratban megjelent publikációt. A vonatkozó bizonylatokat (a cikk elfogadása, nemzetközi tudományos konferencia programja) kötelező csatolni az elszámoláshoz.

 

A kutatás eredményeit bemutató (már megjelent, ill. megjelenés előtt álló) cikkeket/tanulmányokat kutatási jelentés mellékleteiként a KPIOR online rendszerbe fel kell tölteni. Az eredmények alapján közölt szakcikkekben/tanulmányokban kötelező módon és pontosan kell feltüntetni a finanszírozó nevét:

 

Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete;

Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Fundatia Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare;

Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén

Sapientia Foundation – Institute for Scientific Research,

 

valamint a szerző(k) munkahelyét:

 

Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vagy Partiumi Keresztény Egyetem

Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca vagy Universitatea Creștină Partium

Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Sapientia Hungarian University of Transylvania vagy Partium Christian University.

 

A benyújtott beszámolókat és kutatási jelentéseket az Intézet által felkért szakértők bírálják el.

 

Az Intézet elutasítja azokat a pénzügyi és tartalmi beszámolókat, illetve kutatási jelentéseket, amelyek nem felelnek meg a fentebb meghatározott formai és tartalmi kritériumoknak.

 

Azokról a kutatási jelentésekről, amelyeket a felkért szakmai bírálók nem fogadtak el, a helyzetek függvényében a Tudományos Tanács külön-külön dönt, figyelembe véve az adott kutatásra vonatkozó összes dokumentumot és körülményt (pályázati anyagok, kutatási terv, bírálatok, költségfelhasználás, a projekt eredményeinek hasznosíthatósága stb.), amelyek alapján határoz a kutatócsoportot érintő esetleges szankciókról, következményekről.

 

További információk

A pályázattal kapcsolatos további információkat az Intézet székhelyén vagy a 0364-401.454-es telefonszámon lehet igényelni, naponta 8 és 16 óra között. E-mail címünk: kpi@kpi.sapientia.ro.

 

Elszámolási szabályzat 2022-2023


Pályázat

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására

2021

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, illetve kiállításokon való részvétel támogatására.

A Pályázatcélja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények, művészeti alkotások nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet 2021. március 20. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, rangos nemzetközi konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való személyes vagy online részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

A 2020-ban már támogatást nyert tudományos konferenciákra, művészeti rendezvényekre, amelyeket a COVID-19 járványhelyzet miatt 2021-re halasztottak, újra be kell nyújtani a pályázatot. Ezek a pályázatok a KPI Vezetőtanácsának 2020/4-es sz. határozata értelmében prioritást élveznek, külön kerülnek elbírálásra, tekintve, hogy támogatásukról már született döntés.

 

Figyelem! Ez a fajta elbírálás csak és kizárólag azokra a konferenciákra, művészeti rendezvényekre vonatkozik, amelyek 2020-ban már benyújtásra kerültek: sem a konferencia, sem az előadás címe nem változtatható meg.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson személyesen vagy online formában előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;
 • a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon) tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

 

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2021-Konf, vagy a KPI-2021-MUV űrlapok kitöltésével lehet.

 

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe, illetve aktualizálják ezeket.

 

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából fontosnak tart (meghívó, kivonat elfogadásának igazolása stb.).

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton (doc, docx vagy pdf formátumban) kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2021. február 15.–március 5., 16.00 óra

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

 

A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére. A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját vagy a művészeti rendezvény kiadványát (elektronikusan), amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

                                                                                                                                           

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni, következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

 

Az elszámolási útmutató itttölthető le.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, a 0364-401454, illetve a 0722–527135 telefonszámokon kérhetők.

 

 

Kolozsvár, 2021. február 12-én

 


PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására - 2020

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon illetve művészeti kiállításokon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények és művészeti alkotások nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet 2020. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, rangos nemzetközi konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói. Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2019-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;
 • a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon) tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2020 KONF, vagy a KPI-2020 MŰV   űrlapok kitöltésével lehet.

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe és aktualizálják ezeket.

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából fontosnak tart (meghívó, kivonat elfogadásának igazolása stb.). A pályázatot kizárólag elektronikus úton (doc, docx vagy pdf formátumban) kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2020. január 24–február 10., 16.00 óra

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

 

A finanszírozás módja utófinanszírozás; a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez. A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

 

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját (elektronikusan), illetve a művészeti rendezvény kiadványát, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

 

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

 

Az elszámolási útmutató letölthető a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

 


Pályázat

nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint művészeti rendezvényeken való részvétel támogatására

 

2019/B

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon illetve művészeti kiállításokon való részvétel támogatására.

 

A pályázat célja az egyetem keretében született kutatási eredmények és művészeti alkotások nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése. 

 

Pályázni lehet 2019.  június 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciákon, illetve rangos művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

 

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2018-as részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

 

A támogatás feltételei

·      a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;

·      a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon) tüntesse fel az egyetem nevét;

·      határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

 

A pályázás módja

 

Pályázni a urlap-konf-kpi-2019-b.doc, vagy a urlap-muv-kpi-2019-b.doc űrlapok kitöltésével lehet.

 

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe és aktualizálják ezeket.

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából fontosnak tart.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2019. május 13–21.

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

 

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját (elektronikusan), illetve a művészeti rendezvény kiadványát, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

                                                                                                                                           

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

Az elszámolási útmutató letölthető a KPI, valamint egyetem honlapjáról.

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

 

Kolozsvár, 2019. május 10-én

 

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Egyetemi Kutatási Program  2019/2020
 
 
A program CÉLJA

 
Az Egyetemi Kutatási Program (EKP) célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat – a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) – keretében zajló magas színvonalú kutatási tevékenység támogatása, valamint kiemelkedő tudományos eredményeket felmutatni tudó egyetemi kutatóközpontok kialakítása és fejlesztése.
 
A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI
 
A Sapientia EMTE esetében pályázatot kizárólag az egyetemek szenátusa részéről belső akkreditációval rendelkező kutatóközpontok nyújthatnak be. A PKE esetében az újonnan létrehozott kutatóközpontok teljes dokumentációját szükséges csatolni a pályázathoz.
 
Az EMTE-kutatóközpontok csak olyan projektekkel pályázhatnak, amelyeknek az összértéke legalább 10 000 euró. A PKE-kutatóközpontoknál a megpályázható minimális összeg 3000 euró.
 
Mindkét egyetem részéről a következő tudományterületi kategóriákban lehet pályázni: természet-, agrár- és mérnöki  tudományok, bölcsészet-, társadalom-, jog- és közgazdaságtudományok, illetve művészetek.
 
Pályázatot lehet benyújtani a 2019. május 1. és 2020. október 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő kutatásokra.

Pályázni csak magas tudományos igényű kutatási tervvel lehet. 
 
Nem lehet pályázni olyan kutatási projekttel, amely részben vagy egészében egyezik a kutatóknak más felsőoktatási és/vagy kutatással foglalkozó intézményben zajló projektje(i)vel.
 
Pályázni csak csoportosan lehet. A kutatócsoport kutatásvezetőből és tagokból áll. A csoportot a kutatásvezető képviseli, aki felelősséggel tartozik a csoport tagjainak tevékenységéért.
 
A kutatócsoportban a pályázatot benyújtó kutatóközpontok tagjai, az EMTE-vel vagy a PKE-vel aktív munkaviszonyban álló (főállású, társult és óraadó) egyetemi oktatók (professzor, docens, adjunktus, tanársegéd) vehetnek részt. A kutatócsoport tagjai lehetnek az EMTE és a PKE BA-, MA- és PhD-hallgatói, indokolt esetben  2 pedig az egyetem adminisztratív alkalmazottai is, ez utóbbiak, amennyiben az adott szakterületen tudományos fokozattal rendelkeznek, vagy be vannak iratkozva a doktorátusra, és hallgatói jogviszonyukat igazolni tudják. 
 
A kutatócsoportban részt vehetnek más hazai vagy külföldi egyetemeken/intézetekben tevékenykedő kutatók is. Kutatói ösztöndíjban az EMTE és a PKE hallgatói részesülhetnek. 
 
A kutatócsoport létszáma nem korlátozott, ezt a kutatásvezető a projekt szükségleteinek függvényében állapítja meg. Egyetlen feltétel, hogy a külső munkatársak száma ne haladja meg a belső munkatársak (EMTE-/PKE-oktatók, hallgatók) számát az adott kutatócsoporton belül.
 
Kutatásvezető csak az EMTE vagy a PKE főállású, doktori fokozattal rendelkező, aktív munkaviszonyban álló oktatója lehet. A kutatócsoport irányítója és tagjai személy szerint vállalnak jogi és anyagi felelősséget a kutatási célok megvalósításáért. 
 
Egy oktató egyidejűleg legtöbb két EKP-kutatásban vehet részt, egyikben lehet kutatásvezető, a másikban pedig csoporttag.
 
Az egyetemek vezetői (rektor, rektorhelyettesek, dékánok, tanszékvezetők) lehetnek projektvezetők, illetve tagként is részt vehetnek kutatócsoportokban. 
 
A Tudományos Tanács belső tagjai csak csoporttagként vehetnek részt a pályázatokban (nem lehetnek kutatásvezetők). Amennyiben valamely TT-tag részt vesz egy kutatócsoportban, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie, következésképpen a vonatkozó döntésekben semmilyen formában nem vehet részt.
 
A kutatócsoportból a kutatásvezető kizárhatja azt a személyt, akinek munkája nem jelent érdemi hozzájárulást a projekt sikeres megvalósításához. Ha ilyen eset felmerül, a kutatásvezető köteles írásban kérni a kizárást a Tudományos Tanácstól, illetve azt részletesen megindokolni. 
 
Az Intézet fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatban foglaltak hitelességét ellenőrizze, és a támogatás folyósításának ideje alatt a kutatócsoport tagjainak helyzetéről, valamint a kutatási tevékenység állásáról tájékozódjék. Szándékos megtévesztés esetén az Intézet a támogatás folyósítását leállítja. Ilyen esetekben a felelősség a kutatásvezetőt terheli, aki a következő kiírásnál nem folyamodhat újabb támogatásért. 
 
 
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
 
A pályázás kizárólag a KPI honlapján elérhető KPIOR on-line rendszeren keresztül történik: https://kpi.sapientia.ro/  .
 
A más formában benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 
A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat, publikációikat és egyéb tudományos tevékenységüket a KPIOR online nyilvántartási rendszerben.
 
A pályázatokhoz elektronikus formában kötelező módon csatolni kell a következő dokumentumokat:
 
– a részletes kutatási tervet, amely tartalmazza a kutatás teljes (18 hónapos) időszakára a tervezett részletes költségvetést 8/10 hónapos (2019. május 1.–december 31.; 2020. január 1.–2020. október 31.) bontásban; – a kutatóközpont középtávú kutatási tervét, amely bizonyítja, hogy a megpályázott kutatási projekt az adott kutatóközpont középtávú kiépítési/fejlesztési stratégiájába illeszkedik; – a kutatóközpont belső önfelmérési jelentését az elmúlt 3 évre vonatkozóan (2016–2018) a hozzá tartozó mellékletekkel. Ezt az egyetemek szenátusa részéről elfogadott kritériumrendszer alapján kell összeállítani. (Letölthető az egyetemek honlapjáról is: Kritériumrendszer kutatóközpontok – EMTE; Kritériumrendszer kutatóközpontok – PKE);
 3
– a kutatásvezetőnek az elmúlt 3 évre (2016–2018) vonatkozó kiemelkedő tudományos eredményeit összefoglaló dokumentumot (jegyzett publikációk, nagyobb összegű elnyert kutatási projektek, nemzetközi konferenciák, rangos szakmai elismerések stb.). 
 
A pályázó az online rendszerben a költségvetést a teljes, 18 hónapra kiterjedő időszakra lejben készíti el.
 
A kutatócsoportok számára megítélt összeg kutatási költségek formájában kerül folyósításra. Kutatói ösztöndíjakban csak a hallgatók részesülhetnek.
 
A betervezett ösztöndíjak összege nem haladhatja meg a megítélt keret 15%-át. Az ösztöndíjakat a kutatásvezető egy keretösszegben határozza meg. A kiutalandó ösztöndíjösszegeket a kutatásvezető az elvégezett munka függvényében állapítja meg. Előlegként az ösztöndíjak 50%-a utalható ki, a fennmaradó 50% kiutalására csak a kutatási zárójelentés elfogadása után kerülhet sor. 
 
A kutatásvezető felelősséget vállal az igényelt kutatási költségek felhasználására, a kutatási tervben felvázolt éves (2019-es, ill. 2020-as) ütemezés szerint.
 
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2019. január 30.–március 4., 14.00 óra
 
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
 
A pályázatok elbírálása a pályázóknak az adott témakörhöz kapcsolódó előzetes tudományos eredményeiből, valamint a kutatási terv értékeléséből tevődik össze.
 
Minden pályázatot két külső szakértő bírál el. Nem lehet bíráló az EMTE-vel vagy a PKE-vel munkaviszonyban álló oktató vagy kutató, sem a Tudományos Tanács tagja.
 
A felkért szakértők meghatározott szempontrendszer szerint készítik el a pályázatok értékelését. 
 
Az elbírálás szempontjai:
 
I.) A tagok értékelése 
 
(a.) a pályázatvezető és a tagok szűkebb kutatási szakterülete összhangban van-e a kutatási témával (szakmai kompetencia);  (b.) a publikációs tevékenység alapján a kutatók alkalmasak-e a javasolt kutatási program megvalósítására.
 
Ha a bírálók a pályázatvezetőt nem találják alkalmasnak a kutatási projekt megvalósítására, ez a csoportot kizárja a támogatottak köréből. Ez esetben mindkét bíráló elutasító véleménye szükséges. Ha csak az egyik bíráló tartja alkalmasnak a kutatásvezetőt a projekt kivitelezésére, a másik nem, az Intézet köteles harmadik bírálót felkérni. 
 
A pályázatvezető alkalmasságának egyik kritériuma az adott szakterület tudományos életében való aktív részvétel a pályázat benyújtásától számított 3 évre visszamenőleg. Ezt a pályázathoz csatolt összefoglaló szakmai önéletrajzzal is szükséges igazolni. 
 
II.) A munkaterv értékelése 
 
(a.) a kutatási téma és tudományos megközelítésének eredetisége (max. 20 pont) (b.) a téma tudományos jelentősége, háttere és előzményei (összesen 40 pont) - a kutatási témában mások által elért eredmények bemutatásának színvonala (max. 20 pont) - a csoporttagok előzetes kutatási eredményei a témakörben (max. 20 pont) (c.) a kutatási terv kidolgozottsága (összesen max. 45 pont) - a kutatás célkitűzéseinek konkrét, pontos megfogalmazása (max. 20 pont) - a kutatás javasolt módszertana megfelelő-e a kutatási célok eléréséhez (max. 20 pont)
 4
- az eredmények alkalmazhatósága (max. 5 pont) (d.)  a kutatatási ütemterv értékelése (max. 20 pont - a tervezett határidők betarthatóak-e, a tervezett munka elvégezhető-e a támogatási időszakban? (e.) a költségvetés értékelése (max. 15 pont) - a tervezett költségek indokoltak-e a kutatás lebonyolítása szempontjából? (max. 10 pont) - a költségvetés ütemterve tartható-e? (max. 5 pont)
 
Az elérhető maximális pontszám: 140 pont. 
 
Amennyiben egyazon projektre vonatkozó két bírálat között 25 vagy annál nagyobb pontkülönbség van, az Intézet köteles egy harmadik bírálót is felkérni újabb véleményezésre. Ez utóbbi esetben a harmadik bírálat, valamint az ahhoz közelebb álló bírálat pontszámának átlaga adja a pályázat végső pontszámát.
 
A 100 pont alatti pályázatok nem részesülnek támogatásban.
 
A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
 
A pályázatok támogatásáról a Tudományos Tanács dönt. A döntésről az Intézet valamennyi pályázót értesíti. Az Intézet a pályázóknak a szakértői véleményeket elküldi, a szakértők kilétét azonban nem hozza nyilvánosságra.
 
A kutatócsoportokkal az Intézet és az egyetemek szerződést kötnek, amelyekben a támogatók rögzítik a finanszírozás összegét, időtartamát és feltételeit, illetve a felek jogait és kötelezettségeit. 
 
 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ÉS TARTALMI BESZÁMOLÓ
 
A kutatási költségek utólagos térítéssel vagy a szállítónak történő közvetlen átutalással kerülnek kifizetésre az EKP elszámolási szabályzata szerint (ez letölthető az egyetemek, valamint az Intézet honlapjáról). 
 
Az EKP keretében finanszírozott kutatási projektek szigorú elszámolási kötelezettséggel járnak. 
 
Ennek tartalmaznia kell: 1.) a pontos pénzügyi elszámolást; 2.) a tartalmi beszámolókat; 3.) a kutatási zárójelentést; 4.) az adott kutatáshoz tartozó publikációk, szakcikkek, tanulmányok elektronikus másolatát. Mindezeket határidőre a KPIOR online rendszerbe kell feltölteni.
 
1.) A csoportvezető az egyes kutatási költségek kifizetési kérelméhez az elszámolási útmutató és a kutatási szerződés előírásai szerint köteles a megfelelő igazoló dokumentációs anyagot mellékelni, valamint a pályázati időszak lejártakor egy összesítő kimutatást benyújtani. A pénzügyi elszámolás határidejéről az Intézet írásban értesíti a kutatásvezetőket.
 
Az elszamolasi szabalyzatnak megfelelően kutatási költségként elszámolható összeget fel lehet használni:
 
 leltári tárgyak vásárlására (műszerek, kísérleti, laboratóriumi és számítástechnikai eszközök);  kutatásspecifikus fogyóanyagra (kísérleti fogyóanyagok, vegyszerek, pontosan meghatározott, kísérletek során használt fogyóanyagok);  terepmunkák és tanulmányi utak költségeinek fedezésére: utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi tanulmányút esetén napidíj, szállás kifizetésére;   nemzetközileg jegyzett konferencián való részvételre, idegen nyelvű előadással vagy poszterrel, (kivételt képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, amelyek esetében az előadás nyelve lehet magyar vagy román) konferenciarészvételi díj kifizetésére, utazási költség (autó, vonat, repülő, busz), külföldi napidíj, valamint a szállás díjának térítésére;  publikációs díjra, cikkek közlési költségeire nemzetközileg rangos szakfolyóiratokban;  könyvvásárlásra, folyóirat-előfizetésre (elektronikus is);
 5
 irodai fogyóanyagokra: papír és toner;   dokumentációs szolgáltatatásra (a kutatási költségtervben pontosan meghatározott szolgáltatás);   fénymásolás díjára (csak indokolt esetben, pl. kiadványok másolása pontos kimutatással, más helyszíni könyvtárakból).
 
Leltári tárgyak, műszerek, valamint szakkönyvek beszerzési költségei nem számolhatók el a kutatási futamidő utolsó harmadában (a kutatás lezárása előtt 6 hónappal).
 
A kutatásspecifikus fogyóanyagok esetében a beszerzés határideje a kutatás lezárása előtti 3 hónap.
 
A kutatás teljes futamideje alatt két alkalommal van lehetőség költségek átcsoportosítására. Ezt abban az esetben kell kérvényezni a KPI Vezetőtanácsától, amikor a kutatási költségtervben egy adott költségtípusra jóváhagyott összegek egy részét a kutatócsoport más költségtípusra szeretné felhasználni, és ez az összeg meghaladja az eredetileg betervezett költségtétel 20%-át. 
 
Az átcsoportosítási kérést a kutatócsoport vezetője a KPI, valamint az egyetemek honlapjáról letölthető átcsoportosítási formanyomtatvényon nyújtja be részletes indoklással. Az átcsoportosítás indokoltságáért a kutatásvezető vállal felelősséget. A kérést a KPI Vezetőtanácsa hagyja jóvá, ellenjegyzi a KPI Vezetőtanácsának elnöke vagy a kutatási osztályvezető. Költségátcsoportosítási kérés nem nyújtható be a kutatási futamidő utolsó két hónapjában (a kutatás lezárása előtt 2 hónappal).
 
Nem számolhatók el kutatási költségként:  bér jellegű kiadások (csak nagyon indokolt esetben, a költségvetés benyújtásával egy időben írásban letett kérés alapján);   olyan kutatásspecifikus szolgáltatások, amelyek az egyetemi keretekben megoldhatók (kérdőívezés, különféle terepmunkák, amelyeket az egyetem diákjai – szakmai gyakorlatként – el tudnak végezni, továbbá különféle kísérletek, mérések stb., melyek az egyetem felszereléseivel kivitelezhetők).
 
2.) A kutatásvezetőnek rövid tartalmi beszámolót kell benyújtania az Intézethez, amelyben felvázolja az elvégzett munkát a kutatócsoport tagjaira lebontva, valamint a kutatás főbb következtetéseit. A kutatási beszámoló terjedelme 2-3 oldal. Ezt a kutatási futamidő felénél is be kell nyújtani, az Intézet által rögzített határidőre.
 
3.) A kutatási zárójelentést magyar nyelven, 10-15 ezer leütés terjedelemben a futamidő végén, az Intézet által megadott határidőre kell benyújtani. Amennyiben az adott tudományterületeken az eredmények közlése többnyire angol nyelven történik, és a már elkészített angol nyelvű publikáció a kutatási jelentés része, a jelentés angol nyelven is leadható, azonban kötelező ehhez legalább egy 3 oldalas magyar nyelvű összefoglalót is mellékelni. Halasztást előre nem látott kényszerítő körülmény (vis maior) esetben, a határidő lejárta előtt egy hónappal lehet kérvényezni a Tudományos Tanácsnál. A kutatási jelentés utolsó részében fel kell sorolni a kutatás eredményeiből megjelent szakcikkek, tanulmányok pontos bibliográfiai adatait, a még meg nem jelent, publikálásra előkészített cikkek esetében pedig fel kell tüntetni: milyen folyóiratban, tanulmánykötetben szándékoznak ezt/ezeket megjelentetni, illetve hogy az adott cikk megjelenése milyen fázisban van. A kutatásvezetőnek ugyanakkor nyilatkoznia kell, hogy a megjelölt cikkeket, tanulmányokat nem használták és nem használják más kutatási projektek elszámolásához.
 
4.) A kutatás eredményeiből kötelező legalább két, az MTMT-rendszer szerint kialakított Scimago besorolású D1, Q1, Q2, Q3, Q4 tudományos folyóiratban vagy az adott szakterületen releváns BDI (nemzetközi adatbázisban) jegyzett folyóiratban való szakcikk publikálása, amelyeket az oktatói előlépéseket szabályozó kormányrendelet (OM 6-129-2016) is elismer.1 Ugyanakkor kötelező legalább egy nemzetközileg rangos konferencián való részvétel idegen nyelvű (angol, német, francia, olasz stb.) előadással. Ez alól kivételt                                                  1https://www.edu.ro/sites/default/files/anexa%20ordin%206.129_2016%20standarde%20minimale_0.pdf?utm_source=contacte+reviste+romanesti&utm_ca mpaign=ef88a9ba9a-newsletter_RSC_mar_2018&utm_medium=email&utm_term=0_f7c4d9d002-ef88a9ba9a-308122049
 6
képeznek azok a projektek, amelyek kiemelten a nyelv és irodalom, kultúra vagy néprajz tárgykörébe tartoznak, mely esetekben az előadás lehet magyar vagy román nyelvű. Az egyetemi folyóiratokban közölt cikk kiválthat egy nemzetközi adatbázisban (BDI) jegyzett folyóiratban megjelent publikációt. A konferencia rangsorolása megegyezik az KPI éves konferenciapályázatai elbírálásánál alkalmazott besorolással. A vonatkozó bizonylatokat (a cikk elfogadása, nemzetközi tudományos konferencia programja) kötelező csatolni az elszámoláshoz.
 
A kutatás eredményeit bemutató (már megjelent, ill. megjelenés előtt álló) cikkeket/tanulmányokat a kutatási jelentés mellékleteiként fel kell tölteni a KPIOR online rendszerbe. Az eredmények alapján közölt szakcikkekben/tanulmányokban kötelező módon és pontosan kell feltüntetni a finanszírozó nevét:
 
Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén: Fundația Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén: Sapientia Foundation – Institute for Scientific Research, valamint a szerző(k) munkahelyét:
 
Magyar nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vagy Partiumi Keresztény Egyetem

Román nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Universitatea „Sapientia” din Municipiul Cluj-Napoca vagy Universitatatea Creștină Partium

Angol nyelvű publikáció/konferenciarészvétel esetén:

Sapientia Hungarian University of Transylvania vagy Partium Christian University.
 
A benyújtott beszámolókat és kutatási jelentéseket az Intézet által felkért szakértők bírálják el.
 
Az Intézet elutasítja azokat a pénzügyi és tartalmi beszámolókat, illetve kutatási jelentéseket, amelyek nem felelnek meg a fentebb meghatározott formai és tartalmi kritériumoknak. 
 
Azokról a kutatási jelentésekről, amelyeket a felkért szakmai bírálók nem fogadtak el, a helyzetek függvényében a Tudományos Tanács külön-külön dönt, figyelembe véve az adott kutatásra vonatkozó összes dokumentumot és körülményt (pályázati anyagok, kutatási terv, bírálatok, költségfelhasználás, a projekt eredményeinek hasznosíthatósága stb.), amelyek alapján határoz a kutatócsoportot érintő esetleges szankciókról, következményekről.
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A pályázattal kapcsolatos további információkat az Intézet székhelyén vagy a 0364-401.454-es telefonszámon lehet igényelni, naponta 8 és 16 óra között. E-mail címünk: kpi@kpi.sapientia.ro.
 

pke-kutatokozpontok-pontozasa.doc

emte-kutatokozpontok-pontozasa.doc

 

Kolozsvárt, 2019. január 28-án

 


PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon, kiállításokon való részvétel támogatására

2019

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói számára nemzetközi konferenciákon, fesztiválokon illetve művészeti kiállításokon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények és művészeti alkotások nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet 2019. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciákon, rangos művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencián vagy művészeti rendezvényen való részvételre nyújthat be pályázatot.

A nyertes pályázó a támogatatást kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott rendezvény költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2018-as részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos vagy művészeti rendezvényen tartson előadást, mutasson be posztert, saját vagy az egyetem keretében született művészeti alkotást;
 • a pályázó a vonatkozó nyilvános dokumentumokon (programfüzetben, reklámanyagokon) tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2019-Konf.doc, vagy a KPI-2019-Muv.doc űrlapok kitöltésével lehet.

 

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe és aktualizálják ezeket.

 

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó a rendezvényen való részvétele szempontjából fontosnak tart.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2019. január 24–február 18.

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tudományos/művészeti tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát/művészeti rendezvényt követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára.

A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját (elektronikusan), illetve a művészeti rendezvény kiadványát, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként, társelőadóként vagy alkotóként.

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia/művészeti rendezvény költségeit az Intézet nem téríti meg.

Az elszámolási útmutató letölthető itt.doc.

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

 


PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2018/II.

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat  pályázatcélja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

 

Pályázni lehet 2018. október 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre. A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

 

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

 

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot. A nyertes pályázó a támogatatást csak a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

 

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói. Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2018/I-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

 

Pályázni a KPi űrlap-2018-II.doc kitöltésével lehet.

 

A Sapientia EMTE oktatói számára kizáró jellegű feltétel, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe. A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2016 – 2018);

 

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart. A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

 

Pályázási időszak: 2018. szeptember 5–15.

 

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

 

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére. A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként vagy társelőadóként.

 

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia költségeit az Intézet nem téríti meg. Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

 

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401.454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon, 8–16 óra között.


PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2018

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet a 2018. január 20. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot. A nyertes pályázó a támogatatást csak a pályázatban megjelölt és a Tudományos Tanács által jóváhagyott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2017/II-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni az urlap.doc kitöltésével lehet. A Sapientia EMTE oktatói számára kizáró jellegű feltétel, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2016 – 2018);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart. A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, a kpi@kpi.sapientia.ro címre kell elküldeni.

Pályázási időszak: 2017. december 15. – 2018. január 10.

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1-2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót is elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját, amelyben szerepelnie kell a pályázó nevének előadóként vagy társelőadóként.

Figyelem! A késve küldött (15 napos határidőt meghaladó), nem az elszámolási útmutató szerint összeállított vagy a hiányos elszámolásokat és beszámolókat az Intézetnek nem áll módjában elfogadni. Következésképpen az adott konferencia költségeit az Intézet nem téríti meg.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401.454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Letölthető űrlap:

urlap-kpi-2018.doc

 


 

PÁLYÁZAT

nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

2017/II.

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.

Pályázni lehet a 2017. október 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

A teljes pályázati felhívás: kiiras-konferencia-hu-2017-ii.pdf

Pályázni a KPI-2017-es űrlap  kitöltésével lehetséges: urlap-kpi-2017-ii.doc

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

EGYETEMI KUTATÁSI PROGRAM 2017/2018

 

A program futamideje és tartalma:

Pályázatot lehet benyújtani a 2017. március 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban lebonyolításra kerülő csoportos kutatásokra.

A megpályázható maximális összeg 20 000 RON.

A kutatási projektek témájának a tanszékek középtávú kutatási tervébe kell illeszkednie. A pályázatok csak a tanszékvezetők pozitív véleményezése után nyújthatók be.

A pályázók köre:

Pályázni csak csoportosan lehet.

A kutatócsoportot a kutatásvezető képviseli. Kutatásvezető csak doktori fokozattal rendelkező, az EMTE/PKE főállású, aktív oktatója lehet.

A pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázók feltöltsék és aktualizálják adataikat, publikációikat és egyéb tudományos tevékenységüket a KPIOR online nyilvántartási rendszerben.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2016. december 15–2017. január 20., 14 óra

ekp-kiiras-2017-2018-hu.pdf


PÁLYÁZAT

Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2017

Pályázni lehet a 2017. január 15. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot.

Pályázási időszak: 2016. december 15 –2017. január 9., 14 óra.

kiiras-konferencia-hu-2017.pdf

urlap-kpi-2017.doc


PÁLYÁZAT

Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2016/II

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet 2016. október 15. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

Minden oktató csak egy konferencia-részvételre nyújthat be pályázatot, nyertes pályázat esetén pedig a támogatatást csak az adott konferencia költségeinek fedezésére használhatja fel.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akik az előző kiírásra (2016/I) elnyert támogatással nem vagy hiányosan számoltak el, vagy a benyújtott részvételi beszámolójukat/pénzügyi elszámolásukat az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszterén tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2016/II űrlap kitöltésével lehet.

A Sapientia EMTE oktatói számára a pályázat benyújtásának kizáró jellegű feltétele, hogy a pályázó oktatók aktualizálják és feltöltsék az adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2013 – 2015);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó az adott konferencián való részvétele szempontjából relevánsnak tart.

A pályázatot elektronikus úton, a Kutatási Programok Intézetének címére (kpi@kpi.sapientia.ro) kell elküldeni.

Pályázási időszak: 2016. szeptember 20.  – 2016. október 5.

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (1–2 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

A beszámolóhoz kötelező módon csatolni kell a konferencia programját is.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

 

urlap-kpi-2016-ii.doc


Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2016

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi, a hazai és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet a 2016. március 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő, nemzetközi konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

 

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2015-ös részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

 

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

 

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2016 űrlap kitöltésével lehet.

A Sapientia EMTE oktatói számára kötelezettség, hogy a pályázók aktualizálják és feltöltsék az adataikat a KPIOR online nyilvántartási rendszerbe.

A PKE oktatói számára – amennyiben nincs ilyen intézményi kötelezettség – az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2013 – 2015);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin nr. 4 címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2016 Konferenciapályázat.

Pályázási időszak: 2016. január 11.  – 2016. február 10. (a postai bélyegző dátuma)

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (minimum 1 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Kolozsvár, 2016. január 7-én

palyazat-konfkiiras-2016.doc

palyazat-konfkiiras-2016.pdf

urlap-kpi-2016.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2016.pdf

elszamolasi-utmutato-konf-2016.doc

 


Pályázati felhívás

tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek kiadására 

2016

 

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek bármelyik fent említett terület fontos személyiségéről, esetleg erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt egyaránt népszerűsítik.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet.

Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:

 1. Kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet)
 2. A könyv kézirata elektronikusan (.doc, .docx, .rtf vagy .pdf formátumban)
 3. A szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása
 4. Rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (több szerző esetén minden szerzőnek külön-külön), esetleg intézményi/szakmai oldal, honlap címe
 5. Aláírt nyilatkozat a szerző(k) részéről, amelyben kijelentik, hogy a kézirat saját munka/kutatás eredménye, még nem jelent meg semmilyen más hazai vagy külföldi kiadónál, és nem áll sem részben, sem pedig egészben publikálás alatt.

A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro címre legkésőbb 2016. június 30-ig.

A beérkezett pályázatokat a Scientia Kiadói Tanácsa bírálja el.

Elbírálási szempontok:

 • tudományos igényesség
 • eredetiség, újszerűség
 • a kiadvány stílusa és nyelvezete
 • a könyv megjelentésére vonatkozó ajánlás

A Kiadói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2016. augusztus 20-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.

Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő kiadói szabályzat szerint.

A szerző(k) a Kiadónak átadott kéziratokért díjazásban nem részesülnek.

A Kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.

További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon, a

00-40-364-401454-es számon.

Várjuk pályázataikat!

Kolozsvár, 2016. január 4-én.

palyazat-scientia-2016.docx

palyazat-scientia-2016.pdf

palyazati-urlap-scientia-2016.docx


Nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására 2015

 

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése. 

Pályázni lehet a 2015. június 1. és december 31. közötti időszakban megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételre.

A támogatás részvételi díjra, utazási, valamint szállásköltségre fordítható.

A maximálisan megpályázható összeg 2500 RON.

A pályázók köre

Pályázhatnak a Sapientia EMTE, valamint a PKE főállású, aktív, tudományos fokozattal rendelkező vagy doktorandusz oktatói.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok az oktatók, akiknek a 2014-es részvételi beszámolóját vagy pénzügyi elszámolását az Intézet nem fogadta el.

A támogatás feltételei

 • a pályázó a pályázati anyagban megjelölt, rangos tudományos rendezvényen tartson előadást vagy mutasson be posztert;
 • a pályázó a konferenciára előterjesztett előadásában/poszteren tüntesse fel az egyetem nevét;
 • határidőre juttassa el az Intézethez a szakmai és a pénzügyi beszámolót.

A pályázás módja

Pályázni a KPI-2015-II űrlap kitöltésével lehet.

Az űrlaphoz mellékelni kell a pályázó 10 legfontosabb publikációját tartalmazó listát 3 évre visszamenőleg (2011 – 2014);

A pályázathoz csatolni lehet egyéb mellékleteket is, amelyeket a pályázó fontosnak tart.

A pályázatot e-mailen a kpi@kpi.sapientia.ro címre, valamint postai úton egy eredeti példányban kell eljuttatni a Kutatási Programok Intézete, 400112 Cluj, str. Matei Corvin nr. 4 címre. Kérjük, a borítékra írják rá: KPI-2015-II Konferenciapályázat.

Pályázási időszak: 2015. április 15. – 2015. május 15. (a postai bélyegző dátuma)

A beérkezett pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el.

A finanszírozás módja utófinanszírozás, a költségek térítése a pályázatban megfogalmazott tevékenység teljesítése után történik. A költségekre vonatkozó eredeti számlákat és bizonylatokat a rendezvényt követő 15 napon belül kell eljuttatni az Intézethez.

A támogatást elnyert pályázó a konferenciát követő 15 napon belül köteles rövid (minimum 1 oldal terjedelmű) beszámolót készíteni az Intézet számára. A beszámolót elektronikus úton kell elküldeni a KPI e-mail címére.

Az elszámolási útmutató letölthető az egyetemek honlapjáról.

www.sapientia.ro.elszamolasi utmutato

További információk a kpi@kpi.sapientia.ro e-mail címen, illetve a 0364-401454-es telefonszámon kérhetők munkanapokon 8–16 óra között.

Kolozsvár, 2015. április 9-én

 

palyazat-konfkiiras-2015-ii.doc

urlap-kpi-2015-ii.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2015.doc


Pályázat nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

A Kutatási Programok Intézete (KPI) pályázatot hirdet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE), valamint a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) főállású oktatói és kutatói számára nemzetközi konferenciákon való részvétel támogatására.

A pályázat célja az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat keretében született kutatási eredmények nemzetközi szinten való bemutatása, ismertté tétele, az oktatók szakmai előmenetelének támogatása, valamint a nemzetközi és a magyar tudományosságon belüli szakmai kapcsolatok bővítése.  

Pályázni lehet a 2015. január – december közötti időszakban megrendezésre kerülő konferenciákon való részvételre.

Pályázási időszak: 2014. november 27.  –  2014. december 27. (a postai bélyegző dátuma)

palyazat-konfkiiras-2015.doc

elszamolasi-utmutato-konf-2014.doc

urlap-kpi-2015.doc


Soós Kálmán ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal oktatói ösztöndíj

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet meghirdette a Soós Kálmán ösztöndíjat szülőföldi nappali tagozatos PhD képzésben részt vevő román állampolgárságú, magyar nemzetiségű hallgatók számára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet hasonlóképpen meghirdette a fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjat olyan romániai magyar oktatók számára, akik 2014. július 1-ig nem töltötték be 38. életévüket, és a következő tudományterületek valamelyikén oktatnak: gazdasági (közgazdaságtan, pénzügy, könyvelés, gazdasági informatika, kereskedelem, menedzsment, marketing), informatikai, műszaki, orvosi és gyógyszerészeti tudományterület.

A Soós Kálmán ösztöndíj évi összege 400.000, az oktatói ösztöndíjé 500.000 Ft. A pályázatok leadásának határideje 2014. december 8. A további részleteket a csatolmányokban találják.

emot-szul-phd-1415-ok.pdf

emotszul-pont-phd-1415-ok.doc

emot-szul-phd20142015-publmell-ok.doc

fiatal-okt-paly-14-15-ok.pdf

fiatal-okt-paly-20142015-adatlap-ok.rtf

emotszul-phd-20142015-adatlap-ok.doc


Pályázat nemzetközi tudományos konferenciákon való részvétel támogatására

Kiíró: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete

Pályázati időszak: 2014. március 24. - 2014. április 7. (a postai bélyegző dátuma)

Dokumentumok:

elszamolasi-utmutato-konf-2014.doc

palyazat-nemzetkozi-konferenciakon-valo-reszvetel-tamogatasara2014.doc

urlap-kpi-2014.doc


Pályázat egyéni tudományos tevékenység támogatására

Kiíró: Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete

Pályázati időszak: 2013. augusztus 26. - 2013. szeptember 6. (a postai bélyegző dátuma)

Dokumentumok:

elszamolasi-utmutato-konf-publ2013ak.doc

conf-toamn-ro-2013.rar

konf-osz-hu-2013.rar


Pályázati felhívás: Egyetemi Kutatási Program 2013/2014

A Sapientia Alapítvány - Kutatási Programok Intézete pályázatot hirdet az erdélyi magyar magánegyetemi hálózatban folyó tudományos kutatási tevékenység támogatására. Az idén az egyéves futamidejű kutatások kategóriájában várjuk a kutatási pályázatokat.

A kiírás itt olvasható:

felhivas-ekp-b-2013-2014.doc

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2013. október 10. – 2013. november 8., 14.00 óra.

Sok sikert kívánunk!


Pályázati felhívás: Sapientia Doktori Ösztöndíjprogram 2013/2014

A Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete ösztöndíjpályázatot hirdet az erdélyi magyar magánegyetemi hálózat főállású oktatói számára, akik hazai vagy külföldi egyetemeken doktori képzésben vesznek részt.

A kiírás itt olvasható:

felhivas-sapientia-doktori-2013-2014.doc

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2013. október 10 – november 5., 14.00 óra.

Sok sikert kívánunk!

Pályázat

 

nemzetközi tudományos konferenciákon, művészeti fesztiválokon és kiállításokon való részvétel támogatására

 

2023