Tudományos és Kutatási Osztály

Igazgató: Dr. Debrenti Edit egyetemi adjunktus

 

Tudományos élet a Partiumi Keresztény Egyetemen

 

A PKE-n folyó tudományos tevékenység az egyetemi szintű, illetve a karok, tanszékek keretén belül szerveződő kutatóközpontokban valósul meg. Egyetemi szintű intézetek a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete (SITTI) és a Partiumi Területi Kutatások Intézete (PTKI).

Kutatóközpontok:

  • Angol-Amerikai Kutatások Központja (AAKK)
  • Germanisztikai Kutatások Központja (GKK)
  • Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóközpont (VAN)
  • Zenei Kutatások Központja
  • Alkalmazott Kutatások Központja (AKK)
  • Irodalom- és Kultúratudományi Kutatások Központja (IKTKK)
  • Partiumi Gazdaságkutató Központ (PGK)

A fenti kutatási egységek közül a legaktívabb az egyetemi kutatóintézetként két önálló műhellyel (regionális, közgazdasági) működő PTKI, amely az elmúlt időszakban komplex partiumi tanyakutatást, oktatási és társadalmi-gazdasági vizsgálatokat végzett, több konferenciát szervezett, részt vett a PKE tehetséggondozási tevékenységében, ösztöndíjas gyakornoki programot indított és Staféta címmel a hallgatók tudományos munkáiból összeállított gyűjteményes kötetet jelentetett meg, 2016–2019 között immár négy alkalommal.

A tanszéki, kari kutatási egységek közül a Nyelv- és Irodalom, valamint a Művészeti Tanszék oktatói által működtetett műhelyek kiemelendők, köztük a középiskolai és egyetemi művészeti oktatást segítő, ugyanakkor tudományos kutatást is folytató Vizuális Alkotás és Nevelés Kutatóműhely. Minden központban a kutatás mellett hallgatói tehetséggondozás is zajlik, a hallgatók részt vesznek a KPI, illetve az MNB által finanszírozott csoportos, az oktatók által koordinált kutatásokban. A kutatóműhelyek a PKE szakkollégiumaival együtt segítik a diákok felkészülését egyetemünk legfontosabb hallgatói tudományos rendezvényére, a Partiumi Tudományos Diákköri Konferenciára.

Az elmúlt időszakban a tudományos kutatást a Sapientia Kutatási Programok Intézete, illetve a Magyar Tudományos Akadémia határon túli programja finanszírozta. Jelentős lépésként említhetjük a Magyar Nemzeti Bank által támogatott, 2019 őszén indult 7 gazdasági témakörben zajló kutatási programot.

Az egyetem új, tudományos periodikát hozott létre, amelynek 2019-ben megjelent két tematikus lapszáma Acta Universitatis Christianae Partiensis/Studia culturale címen. A lap további megjelenését fontosnak tartjuk, ebben lehetőség van publikálásra a magyar tudományos szaknyelvet fontosnak tartó és művelő tanárainknak és hallgatóknak egyaránt.

A versenyképes kutatásokért, a kutatások jobb minőségéért további pályázatokat, támogatásokat szeretnénk a jövőben elnyerni, amely által oktatóink publikációinak minősége is javul, impakt faktoros és nemzetközi adatbázisban szereplő publikációk által. Az elmúlt években létrejött kutatóközpontokat szeretnénk megerősíteni, ezeket jobban menedzselni, pályázatokra ösztönözni, interdiszciplináris kutatási projektek megvalósulására biztatni. Terveink között szerepel több angol nyelvű, egyetemi tudományos folyóirat indítása, amely később különböző adatbázisokban is megjelenne.

Célunk további jelentős konferenciák szervezése, elsősorban nemzetközi és nemzetközi részvételű, illetve oktatóink részvételének a támogatása rangos konferenciákon.